Du lịch Châu Á

Du lịch Châu Âu

Sợi chỉ buộc cổ tay là truyền thống lâu đời

Sợi chỉ đỏ buộc cổ tay được coi như một lá bùa hộ mệnh

Buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay là truyền thống lâu đời của dân tộc người Tày, Nùng. Sợi chỉ

Sự kiện - Lễ hội